GÜNEŞ KÖYÜ

AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ: Dördüncü Dalga Projesi

Protocol for Blockchain Communities

Protocol for Blockchain Communities

Protocol for Blockchain Communities Introduction As blockchain communities frequently say, the “Code is Law” and every blockchain community enjoys the laws they make freely. The laws made by blockchain communities are open source and hence open to adoption and enhancements by all people. Blockchain communities are doing great for a perfect decentralized and distributed worldOkumaya devam etProtocol for Blockchain Communities

Protocol for Blockchain Communities

Protocol for Blockchain Communities

Protocol for Blockchain Communities As blockchain communities frequently say, the “Code is Law”. And every blockchain community enjoys the laws they make freely. The laws made by blockchain communities are open source and hence open to adoption and enhancements by all people. As blockchain communities frequently say, the “Code is Law”. And every blockchain communityOkumaya devam etProtocol for Blockchain Communities

Blokzinciri Toplulukları İçin Protokol

Blokzinciri Toplulukları İçin Protokol

Blokzinciri Toplulukları İçin Protokol Blokzinciri Topluluklarının sıkça söylediği gibi; “Kod Yasadır” ve her blokzinciri topluluğu özgürce yaptıkları yasalardan oldukça hoşnutlar. Blokzinciri Toplulukları tarafından yapılan yasalar açık kaynak olup başka insanların benimsemesi ve daha da geliştirmesine açıktırlar. Blokzinciri Toplulukları mükemmel bir merkezsiz ve dağıtık Dünya için geliştirdikleri kodlar/yasalarla harika iş çıkarmaktalar; hem de dışarıdan “Herkese Yek Yasacı”Okumaya devam etBlokzinciri Toplulukları İçin Protokol