GÜNEŞ KÖYÜ

AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ: Dördüncü Dalga Projesi

Marmara Blokzinciri Başladı

Marmara Blokzinciri Başladı

Marmara Blokzinciri Başladı Marmara Blokzinciri Başladı… İki yılı aşkın süredir hazırlık çalışmaları yürütülen Marmara Kredi Döngüleri projesi 17 Ocak 2020 gecesinde “Marmara Chain” Ana Blokzincirinin açılmasıyla yaşamına başladı. Vadeli Çekler bazı ülkelerde güvene dayalı olarak çalışan ve ekonominin motoru olan araçlardır. Örneğin Türkiye’de ekonominin dörtte biri ve çok sayıda dolaşımı gözönüne alındığında yarıya yakını VadeliOkumaya devam etMarmara Blokzinciri Başladı