9-10 Eylül Açık Kaynak Güneş Köyü Konya Toplantısı

Merhabalar,

9-10 Eylül 2017  tarihinde Konya’da Açık Kaynak Güneş Köyü 3. Toplantısını gerçekleştirdik. Katılımın 5 kişi olduğu toplantıda, grubumuzun hedefleri doğrultusunda nasıl aşama katedilebileceği ile alakalı görüşler değerlendirilmiş, bir takım faaliyetlerde bulunulmuş ve bazı kararlar alınmıştır.

Toplantı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

  1. Açık Kaynak Güneş Köyü grubunun daha aktif ve kinetize olamamasının nedenleri irdelendi ve çözümler tartışıldı.
  2. Açık Kaynak Güneş Evi için bir örnek model inşâası tartışıldı. Bunun için Niğde Kemerhisar Beldesi’nde Sayın Uğur Karaca Bey’in ön bedel almadan arsa verme teklifi üzerine söz konusu bölgeye bir seyahat gerçekleştirilmiştir. Mevcut arsalar ve çevresindeki konutlar incelendi. Yapılabilecek olası Güneş Evi’nin maliyetinin hesaplanabilmesi ve olabilirliğinin değerlendirilebilmesi için Çelik Erengezgin Hocadan fikir alınması kararlaştırıldı.
  3. İstridye mantarı üretimi konusu araştırılması kararı üzerine, Niğde’de yakın zamanda faaliyete geçmiş istridye mantarı üretim tesisi incelendi. Sonrasında girişimde bulunan Sayın Ahmet Kılınçkaya Bey’e Kılan kasabasında bir ziyarette bulunudu. Kendisinden mantar ve mantar üretimi konusunda bilgi alındı.
  4. Niğde seyahati kapsamında Bor ilçesinde faaliyet gösteren solucan gübresi üretim tesisi incelendi. Girişimcimizden solucan üretimi ve gübrecilikle alakalı bilgi alındı. Bu alanda yapılabilecek olası yatırım üzerine fikirler tartışıldı.
  5. Birlikte faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebilineceği üzerinde tartışıldı. Ortak bir yatırıma geçme durumu söz konusu olduğunda ne tür bir birliktelik kurulabileceği konusunda fikir yürütüldü. Kooperatif, limited şirketi ve adi ortaklık modelleri, maliyet, uygulanabilirlik ve hukuki altyapı açısından değerlendirildi. Konuyla alakalı mali müşavirlerden fikir alındı. Olası bir girişimde en kolay hayata geçirilebilecek yöntemin sözleşme çerçevesinde kurulan adi ortalık modeli olabileceği fikri ön plana çıktı.

Toplantı Sonucu Alınan Kararlar

  1. Açık Kaynak Güneş Köyü toplantılarının periyodik olarak her 2 ayda bir (mümkünse ay ortasını geçen ilk hafta sonu) yapılmasına karar verilmiştir. (Not: Bir sonraki toplantı 4-5 kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.)
  2. İki günü kapsayan araştırma ve değerlendirmeler neticesinde kollektif yapılabilecek bir faaliyet konusu araştırılmıştır. Güneş Köyü projesine yönelik ortak bir adım atma adına ‘Solucan Gübresi Üretimi’ yapılmasına karar verilmiştir. Üretim faaliyeti için fizibilite yapılması ve fikirlerin değerlendirilebilmesi adına konunun toplantı tarihini takip eden 3 hafta içerisinde tartışılıp, uygun görülen koşullarda uygulamaya geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
  3. Solucan üretimi ile alakalı ilgi ve eyleme dönük katkı verebilecek arkadaşlar ile daha yakın ilişkiler tesis edilebilinmesi için WhatsApp platformunda ‘Açık Kaynak Güneş Köyü Solucan Gübresi Üretimi Grubu’ kurulmasına ve aktif olmak isteyen arkadaşların davet edilmesine karar verilmiştir.
  4. Açık Kaynak Güneş Köyü grubunun ilgi alanına giren tüm diğer spesifik konularda gerekli koordinasyonun kolaylaştırılması, görev dağılımının daha sağlıklı yapılabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda iletişime geçilebilmesi  adına bir veritabanının oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu veritabanında, isteyen arkadaşların isim, meslek, Güneş Köyü ile alakalı olabilecek hobi ve ilgi alanları ile e-posta bilgilerinin toplanılması kararlaştırılmıştır.

Yapılan faaliyetlerle alakalı görüntüler foruma eklenecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*