GÜNEŞ KÖYÜ

AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ: Dördüncü Dalga Projesi

Obalararası ÇokYasal Sözleşme

Obalararası ÇokYasal Sözleşme

OBALARARASI ÇOK YASAL SÖZLEŞME Sanal Oba Projesi çerçevesinde kendi yasalarına göre kurulan Obalar için Çerçeve Sözleşmedir. Bir oba ancak bu sözleşme ilkelerini kabul ettiğinde OBA olarak anılacak ve Sanal Oba Projesi kapsamında faaliyetlere katılacaktır. SÖZLEŞME METNİ TASLAK MAHİYETİNDE OLUP GELİŞTİRİLEBİLİR Aşağıdaki metindeki kavramlar için kısaltmalar ve açıklama: OBA: Dilimizde yer alan Oba kelimesini herhangi birOkumaya devam etObalararası ÇokYasal Sözleşme