AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

Değerli dostlar,

Açık Kaynak Güneş Köyleri, riba temeli üzerinde yükselen Endüstriyel Çağ’da modern köleler haline gelen insanlık için sadece ülkemiz değil tüm Dünya’da bir arayışın adıdır. Dünya’nın pek çok yerinde durumdan rahatsız insanların topluluklar haline geldiğini ve ekolojik köyler veya bireysel ekolojik kaçışlarla dayatılan tek tipçi yeni bir Dünya Düzenine karşı arayışa geçtiğini görüyoruz. Fransız Devrimiyle şekillenen ulus temelli yapılar tek tipçi bir Yeni Dünya Düzenine evrilmektedir. Küreselleşme ve riba üzerinde yükselen kapitalizm içerisinde sanayi devrimlerinin getirdiği üretim tarzları nedeniyle tek tipleştirici bu anlayış, yeryüzünde tüm canlılar için yaşamı tehdit eder boyuta ulaşmıştır.

Bu amaçla insanlar hangi dinlere, inançlara veya yasal sistemlere bağlı olursa olsunlar toplumsal yaşama hak ve hürriyetlerine sahip olarak Dünyamızda barış içinde özgürce yaşamamızın önünde gerçekte hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu amaçla bir sözleşme çerçevesinde Güneş Köyleri olarak isimlendirdiğimiz yapıyı başta ülkemizde başlayarak tüm Dünyaya gösterebiliriz.

Taslak Sözleşmeye yorumlarınızla katkılarınızı getirebilirsiniz. Bu sözleşme çerçevesinde çok sayıda yerde farklı toplumsal hareketlerce kurulacak Açık Kaynak Güneş Köyleri ya da ekolojik toplumsal oluşumlarla sözleşme çerçevesinde hareket edilebilir. Sözleşme, tabanda örgütlenmenin olduğu hiyerarşik olmayan bir toplum modelini içermektedir.

Köyün içerisinde ekonomik ve ekolojik ilkeler için 22-23 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda 5 ayrı bölüm altında incelenen ilkeleri inceleyebilirsiniz [1].

SÖZLEŞME METNİ TASLAK MAHİYETİNDE OLUP GELİŞTİRİLEBİLİR

Aşağıdaki metindeki kavramlar için kısaltmalar ve açıklama:
OBA: Dilimizde yer alan Oba kelimesini herhangi bir ölçekte yerleşim için tercih ettik. OBA kelimesi herhangi bir Sosyo-Politik-Ekonomik-Entitedir. Herhangi bir köy/mahalle/ülke/ülkelerarası birliğe ilişkin medeniyet yapılanmasında her şeyi kapsamaktadır. Örneğin bir şehir içerisinde mahalleler OBAları temsil ederken bir köy içerisinde farklı inançlara sahip gruplar ayrı ayrı OBAları temsil edebilir. Aynı inançtan kişiler bir araya gelerek köy şeklinde bir OBA kurabilir. Bu durumda kurulan her köy bir OBAdır. Farklı din/yasa/inançlara sahip köyler her biri birer OBA olur ve bunlar bir araya gelerek aşağıdaki sözleşme etrafında müşterek hareket edecek yapıları kurarlar. Köyler birleşir beldeler, beldeler birleşir şehirler olabilirler.

SÖZLEŞME METNİ [2]
———————————————————

GİRİŞ

Her OBA’nın insanların toplumsal yaşama hak ve hürriyetlerine sahip olduğu inancıyla hareket eden, her türlü teke indirgemeciliği reddeden, OBAsal farklılıkları eko-kültürel gerçek olarak gören bir denge ve adalet anlayışına sahip, OBAların yasal bağımsızlığına dayanan, bu bağımsızlığı sağlamak ve korumak için kurulacak kurum ve kuralları düzenleyen bu Sözleşme ile insan haysiyet ve şerefine yakışır, barış içinde bağımsızlığı gerçekleştirmeye sözleşmiş olduğumuzu bütün aleme bildiririz.

MADDELER

Madde 1: Birer sosyo-politiko-ekonomik yasal entite olarak her OBA kendi yönetim şekline kendi karar verir, adını da kendi koyar.

Madde 2: Bu Sözleşme çerçevesinde hükmetmek OBAlara aittir. OBAlar hükmetme haklarını bu Sözleşme çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı organlarıyla sağlarlar.

Madde 3: Hiçbir OBA kendi yasalarını diğer OBAlara dayatamaz, diğer OBA üyelerini kendi yasalarına göre yargılayamaz.

Madde 4: OBAsal yasalar yürürlükte oldukları sürece üyeleri için üyelerin bulunduğu bütün zaman ve mekanlarda geçerlidir, hiçbir üye hiçbir zaman ve mekanda üyesi olduğu OBAnın yasaları dışına çıkamaz.

Madde 5: Her OBA üyesi ait olduğu OBA‘ya üye olmaktan doğan yasal sorumluluğu çerçevesinde üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 6: OBAlar amaç ve görevlerini yasalarına göre kendileri saptar, ancak bu amaç ve görevler bu Sözleşmede belirtilen maddelerle çelişkili olamaz.

Madde 7: OBAlar arası yasalar ve bu yasalara dayalı yürütme ve yargı organları OBAlar tarafından bu Sözleşmeye göre düzenlenir.

Madde 8: Bu Sözleşmede imzası bulunan OBAlar olarak Toprak, su, güneş ve havanın tüm canlılar için ortak bir mülkiyet olduğunu kabul ederiz. OBAlar bunlardan adilane ve ekolojik ilkelere göre yararlanmayı taahhüt ederler. Bunlara ilişkin OBAlar arası sorunların çözümü Madde 7 çerçevesince düzenlenir.

Madde 9. Bu Sözleşmeyle bir araya gelen OBA’lar olarak ribanın kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu ortak şekilde beyan ederiz. Her OBA kendi yasaları çerçevesinde Ribaya karşı tedbirleri alır. OBAlar arasında Ribanın oluşmaması için Madde 7 çerçevesinde tedbirler alınır.

KAYNAKLAR

 1. Ekonomi ve Ekoloji ilkeleri ile ilgili 22-23 Nisan Tarihli Toplantıda çıkan taslak ilkeler. http://guneskoyu.org/calistaylar/22-23-nisan-2017-acik-kaynak-gunes-koyu-istanbul-toplanti-notlari-ve-taslak-ilkeleri/
 2. Örnek Sözleşme Metni https://www.facebook.com/notes/chevalier-des-mots/protokol-turkce/165333086905041/

“AÇIK KAYNAK GÜNEŞ KÖYLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI” hakkında 5 yorum

 1. Teşekkür ederim hocam.guzel bir çalışma. Ancak meriyet te olan kanunlar çerçevesinde buyuk sıkıntılar olacağı kanatindeyim. Bir nevi mecellenin çağdaş versiyonu gibi.
  Bunu islam hukuku ve günümüz hukukunda mahir bir kardeşimiz gözden geçirir ise uyi olur duye düşünüyorum.
  Rabbim mübarek eylesin inş
  Abdurrahman polat
  Almanya

 2. Böyle bir obanin Türkiyede kurulabilmesi için gereken yasal zemin mevcut mu ? Madde 1 obalarin kendi yönetim şeklini kendilerinin belirleyebileceğinden bahsediyor. Kendi yasalarını kendi yapan faizsiz Özerk/bağımsız bir küçük topluluk kulağa cok hoş geliyor. Ancak günümüz Türkiye’sinde bunu talep etmenin karşılığı “vatan hainliği” olabilir diye korkuyorum 🙁

  1. “Vatan Hainligi” ??!! Sey “OBA Hainligi” deseniz ??!! 😉 OBAsina AnaYasa hazirlayanlar HEYA’nin yerini alacak bir AnaYasa yapmiyorlar, Protokollari acikca AnaYasalarini baskalarina dayatmayacaklarini belirtiyor. OBAcilar FetU$’un yeltendigi gibi HEYA’ yerine HEYA oneriyor olsalardi belki o zaman onlari HEYA Haini olarak damgaliyabilirdiniz. OBAlarin AnaYasalarini ilan etmelerinin kirk turlu yolu var bugunku teknolojik imkanlarla. Bakiniz Uluslararasi Sirket statulerine…

  2. BUNUN BİR ÖRNEĞİ KIRSAL DEĞİL ANCAK KENTSEL OLARAK
   1967 SENESİNDE KURULAN izmir-AKEVLER KOOPERATİFİ bünyesinde VAR.
   YASAL ZEMİN AKEVLERİN GELİŞTİRDİĞİ KOOPERATİFçilikLE MÜMKÜN.
   HAKEMLİK MADDESİ SONUCUNDA CEZA OLARAK SADECE
   ORTAKLIKTAN ÇIKARMAYI UYGULUYORUZ.VATAN HAİNLİĞİYLE
   SUÇLANMADIK.detayları http://www.akevler.org dan öğrenebilirsiniz.
   YANİ OBA KOOPERATİFE TEKABÜL EDİYOR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*