Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Nasıl Çalışır?

Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Nasıl Çalışır?

Marmara Kredi Döngüleri (MCL) Vadeli Çeklerin çalışmasından ilham alan bir proje olmakla birlikte karşılıksızlıkların tamamen çözümü yanında her türlü kredi aracına alternatif olarak geliştirilmekte olan bir yapıdadır.

%100 karşılıklılığa dayanan Versiyon 1’de ise sadece Türkiye’de değil Dünyada bir ilki başarmaktadır. Sosyal Kredi ekolü kurucusu C.H. Douglas’ın A+B Teoreminde formülize ettiği ve büyük bir sorun olarak nitelediği satın alma gücü eksikliğini, mal ve hizmet döngüsü sırasında alım ve satım yapan her iki tarafta blokzincirinde 3x stakingle ödül şansı tanıyarak gidermektedir.

Minimum Gelir ve A+B Teoremi

Sosyal Kredi Ekolünün kurucusu C. H. Douglas, herhangi bir üretim döneminde üretilen fiyatlardan daha düşük bir gelir oranının satın alma gücünde yetersizliğe yol açtığını öne sürmüştür. A + B teoremi, A’nın tüketicilere ödenen ücret, maaş ve temettülerin tamamı ve B’nin tüketicilere ödenmeyen genel gider ve amortisman maliyeti olması durumunda, tüm mallar için alınan fiyatların en az A + B olması gerektiğini belirtir. Ancak yalnızca A ödemeleri gelir olarak alındığından, tüketici satın alma gücü genellikle aynı üretim döneminde üretilen fiyatlardan daha azdır.

Yani;

A+B<A
gibi bir durum söz konusudur. Şöyle düşünün; bir ülkede üretilen tüm ürünlerin fiyatlarını parasal bir değer olarak ifade ediyorsunuz. Bu fiyatlarda A, tüm insanların emeklerinin karşılığı olarak parasal değeri olsun. Burada A basitçe toplam olarak bütün ücret ve gelirleri temsil etmektedir. B ise fiyatlardaki diğer malzeme, vs tüm genel giderleri temsil etmektedir. Yani ülkedeki tüm mal ve hizmetleri satın alabilmek için gerekli tutar A+B’dir. Halbuki gelirlerin toplamı A’dır. Peki A, kendisinden daha büyük olan A+B’yi nasıl satın alabilir?

Sosyal Kredi ekolü toplumsal yaşamanın gereği olarak Sosyal Kredi olarak tanımlanan bir başka değeri (mesela C) formüle ekleyerek eksik olan satın alma gücünü tamamlamayı önermektedir. Formül basitçe şöyle yazılabilir;

A+B=A+C

Sosyal Kredi Ekolü, çeşitli çözümler içinde C değeri için Minimum gelir de dahil olmak üzere çeşitli yollar önermektedir.

Marmara Kredi Döngülerinde Satın Alma Eksikliğinin Giderilmesi

Marmara Kredi Döngülerinde formül aşağıdaki gibidir.

A+B=A+(3xStaking Ödülleri)

Marmara Blokzinciri içerisindeki mal ve hizmet döngülerine dayalı olarak kredi döngüsüyle yapılan alışverişlerde sosyal kredi dağıtık ve merkezsiz şekilde çözülmektedir. Alışveriş sırasında krediyi sağlayan keşideci ve mal sağlayan hamil her ikisi kredi döngüsü sisteminde blokzincirinin self finans ve negatif entropi sağlayan ödül mekanizmasıyla gerekli satın alma gücünü sağlarlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*