Marmara Kredi Döngüleri Nasıl Çalışır?

Marmara Kredi Döngüleri Nasıl Çalışır?

Marmara Kredi Döngüleri; sadece Vadeli Çekler değil, Senetler, Bono, Poliçe her türlü tabanda üretilen kredilerin blokzinciri üzerinde var edilmesini ve dolaştırılmasını sağlayan Dünyadaki ilk eşsiz çözümdür.

Marmara Kredi Döngüleri bilindiği gibi Vadeli Çeklerden esinlenmiş bir proje olup sadece Türkiye, Hindistan, Ortadoğu Ülkeleri‘nde değil Batıda da kullanılmakta olan bir sistemdir. Özellikle Vadeli Çekler, Türkiye gibi bazı ülkelerde analog blokzinciri olarak kağıt üzerinde varlığını sürdürmektedir. Ancak Marmara Kredi Döngüleri; sadece Vadeli Çekler değil, Senetler, Bono, Poliçe her türlü tabanda üretilen kredilerin blokzinciri üzerinde var edilmesini ve dolaştırılmasını sağlayan Dünyadaki ilk eşsiz çözümdür.

Marmara Kredi Döngülerinin nasıl çalıştığını görmeden önce bazı kavramları açıklayalım.

Marmara Kredi Döngüleri Kavramları

Keşideci: Bir kredi döngüsünde krediyi ilk var eden kişidir. Kredi Döngüsünde ilk düğüm noktasını oluşturan kişidir.

Hamil: Bir kredi döngüsünde en sondaki düğüm her zaman hamil olarak adlandırılır.

Ciranta: Kredi döngüsünde ilk düğüm olan keşideci ile son düğüm arasında kalan ve krediyi bir sonraki düğüme aktaran tüm diğer düğümlerdir.

KREDİ DÖNGÜLERİNDE KULLANILACAK KOMUTLAR

Marmara Kredi Döngüsünü gerçekleştirebilmek oldukça basittir. Sadece 4 komutu bilmeniz yeterlidir. Ancak kredi döngüsü var edebilmek veya bir sonraki düğüme aktarabilmek için yeterli aktif/kilitli koininiz olması gerekir. Bunun için kullanılacak komut ise marmaralock komutudur. Eğer yeterli MCL koininiz yoksa “Marmara (MCL) Koin Nasıl Üretilir?” bağlantısından “mining/staking” yoluyla üretebilir veya ilgili yerlerden satın alabilirsiniz.

  1. MARMARA RECEIVE
     Açıklama:
    Marmarareceive Bir krediyi keşideciden veya diğer cirantalardan istemek için gerekli komuttur.

Kullanım: 
a) İlk keşideciden kredi isteyen düğüm için:
 
marmarareceive senderpk amount currency matures ‘{“avalcount”:”n”}’

b) Sonraki düğümlerde: 
marmarareceive senderpk batontxid ‘{“avalcount”:”n”}’

Bu komut keşideci veya ciranta için istex kodu üretecektir.

İlk çağrıda batontxid boş olmalıdır.

‘matures’ mevcut bloktan başlayarak kredinin vadesinin kaç blok sonra bittiğini göstermektedir. Marmara Chain üzerinde her dakikada bir blok çıktığından matures yerine 60 dediğinizde 1 saatlik 1 gün için 1440 koyabilirsiniz. 365 günlük bir kredi için 365*1440=525600 yazabilirsiniz.

MARMARA ISSUE
 Açıklama:
marmaraIssue Sadece ilk düğüm noktası tarafından krediyi ilk var etmek yani kredi döngüsünü başlatmakta kullanılacak komuttur. Bu komutla kredi var edilir ve döngüdeki 2. Düğüme yani ilk cirantaya aktarılır.

Kullanım: marmaraissue receiverpk ‘{“avalcount”:”n”, “autosettlement”:”true”|”false”, “autoinsurance”:”true”|”false”, “disputeexpires”:”offset”, “EscrowOn”:”true”|”false”, “BlockageAmount”:”amount” }’ requesttxid

Versiyon 1 için kullanılacak tipik örnek şöyledir.

marmaraissue receiverpk ‘{“avalcount”:”0”, “autosettlement”:”true”, “autoinsurance”:”true”, “disputeexpires”:”0”, “EscrowOn”:”false”, “BlockageAmount”:”0” }’ requesttxid

Yani Versiyon 1 “autosettlement”:”true” ve“autoinsurance”:”true” parametrelerine sahip olmalıdır.

MARMARA TRANSFER

Açıklama: marmaratransfer cirantaların krediyi bir sonraki düğüme aktarmak için kullandığı komuttur. Hamil durumda olan yani kredi döngüsündeki son bir düğüm krediyi aktarmakla ciranta olarak adlandırılır. Artık hamil değildir.

marmaratransfer receiverpk ‘{“avalcount”:”n”}’ requesttxid

SEND RAW TRANSACTION

Açıklama: sendrawtransaction komutu, marmarareceive, marmaraissuse, marmaratransfer ve gerekli kilitli koinler yoksa kullanılacak marmaralock komutlarıyla üretilen verileri blokzincirine kalıcı olarak kaydetmek ve sonucu alarak kredi döngüsünü devam ettirmek için gerekli ara komuttur.

Kullanım:

komodo-cli -ac_name=MCL sendrawtransaction “signedhex”

ÖRNEK KREDİ DÖNGÜSÜ SENARYO

Bu örnek döngüde 3 düğüm noktası mevcuttur. PUBKEY 1 keşideci yani ilk düğüm noktasıdır. PUBKEY 2, 2.düğüm noktası yani ciranta ve PUBKEY 3 ise hamil olan (son) düğümdür.

PUBKEY 1 (İLK DÜĞÜM — KEŞİDECİ) ADRESİ

“0386c24017574654bb6a5a7ccd28c63cd71f98cf205d59dccf328f359313e1b691”

PUBKEY 2 (İKİNCİ DÜĞÜM — CİRANTA 1) ADRESİ

“029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”

PUBKEY 3 (3. YANİ SON DÜĞÜM — HAMİL) ADRESİ

“031e6a12651fca44163e21fc03d41acdd8b2337a442ed99a64f6ae759e143e7374”

ÖZET İŞLEM ADIMLARI

  1. ADIM: PUBKEY 2 (Ciranta) marmarareceive komutuyla PUBKEY 1’den (Keşideci) 900 MCL’lik kredi talebinde bulunur.
  2. ADIM: PUBKEY 1 (Keşideci) marmaraissue komutuyla krediyi var ederek PUBKEY 2’ye (ciranta) aktarır.
  3. ADIM: PUBKEY 3 (Hamil) marmarareceive komutuyla PUBKEY 2’den (ciranta) krediyi talep eder. Bunun için hesabında teminat olarak kredinin yarısı kadar yani 450 MCL kilitlemiş olması gerekir.
  4. ADIM: PUBKEY 2 marmaratransfer komutuyla 900 MCL’lik krediyi PUBKEY 3’e aktarır.

Not: Her bir adımın sonunda sendrawtransaction komutuyla işlemler blokzincirine kaydedilerek elde edilen BATON kodu bir sonraki adıma aktarılır.

AYRINTILAR

  1. ADIM: PUBKEY 2 (Ciranta) marmarareceive komutuyla PUBKEY 1’den (Keşideci) 900 MCL’lik kredi talebinde bulunur. matures değeri olarak verilen 1,576,800 3 yıllık kredi demektir (1440*365 gün*3 yıl).

./komodo-cli -ac_name=MCL marmarareceive “0386c24017574654bb6a5a7ccd28c63cd71f98cf205d59dccf328f359313e1b691” 900 MARMARA 1576800 ‘{“avalcount”:”0″}’
{
“result”: “success”,
“hex”: “04000xxxxxxxxxxxxxxxx0000000000000000000000”,“funcid”: “R”,
“createtxid”:“0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”,
“senderpk”: “0386c24017574654bb6a5a7ccd28c63cd71f98cf205d59dccf328f359313e1b691”,
“amount”: 900.00000000,
“matures”: 1698913,
“currency”: “MARMARA”
}

Çıkan sonuçta hex”: “04000xxxxxxxxxxxxxxxx0000000000000000000000” kısmını kopyalayarak sendrawtransaction kısmına yazıp Baton Transfer kodunu elde edebilirsiniz.

./komodo-cli -ac_name=MCL sendrawtransaction “04000xxxxxxxxxxxxxxxx0000000000000000000000”

BATON KODU: 1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73

2. ADIM: PUBKEY 1 (Keşideci) marmaraissue komutuyla krediyi var ederek PUBKEY 2’ye (ciranta) aktarır.

./komodo-cli -ac_name=MCL marmaraissue “029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e” ‘{“avalcount”:”0″, “autosettlement”:”true”, “autoinsurance”:”true”, “disputeexpires”:”0″, “EscrowOn”:”false”, “BlockageAmount”:”0″ }’ 1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73
{
“result”: “success”,
“hex”: “HEX KODU”,
“funcid”: “I”,
“createtxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“requesttxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“receiverpk”:“029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”}

HEX KODU sendrawtransaction altında gönderilir ve Baton transfer komutu alınır.

./komodo-cli -ac_name=MCL sendrawtransaction “HEX KODU”

BATON TRANSFER KODU: 0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f

KREDİ DÖNGÜSÜNÜN İLK KISMI BİTMİŞTİR

Şu anda keşideci ve 2. düğüm (ilk hamil) arasında döngü bitmiştir. Döngüyü görüntüleyebilirsiniz.

./komodo-cli -ac_name=MCL marmaracreditloop 0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f
{“result”: “success”,
“myNormalAddress”: “RGF7DRwTa9SBgbDgYnGKLPn3agviTF9wHg”,
“myCCaddress”: “RSxHXgb7wHWmynmNev6oh3eKqDExoeHp5S”,
“funcid”: “I”,
“currency”: “MARMARA”,
“batontxid”:“0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f”,
“createtxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“amount”: 900.00000000,
“matures”: 1698913,
“batonpk”:“029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”,
“batonaddr”: “RCnWFq1eHN9gogfxRTRr3kJae62QRtRDUn”,
“batonCCaddr”: “RER8TtHKA8vGZZdDvDbuoBAwxsNKQGVsXi”,
“ismine”: 0,
“LockedInLoopCCaddr”: “RD6ij1cbF2iWwwqqMzvfWBgnaK44mRUi8p”,
“LockedInLoopAmount”: 900.00000000,
“n”: 1,
“creditloop”: [
{“txid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“funcid”: “B”,
“issuerpk”:“0386c24017574654bb6a5a7ccd28c63cd71f98cf205d59dccf328f359313e1b691”,
“issuerNormalAddress”: “RGF7DRwTa9SBgbDgYnGKLPn3agviTF9wHg”,
“issuerCCAddress”: “RSxHXgb7wHWmynmNev6oh3eKqDExoeHp5S”
}]}

3.ADIM: PUBKEY 3 (Hamil) marmarareceive komutuyla PUBKEY 2’den (ciranta) krediyi talep eder. Bunun için hesabında teminat olarak kredinin yarısı kadar yani 450 MCL kilitlemiş olması gerekir.

./komodo-cli -ac_name=MCL marmarareceive “029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”
0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f ‘{“avalcount”:”0″}’
{“result”: “success”,
“hex”: “HEX KODU”,
“funcid”: “R”,
“createtxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“batontxid”:“0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f”,
“senderpk”:“029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”}

./komodo-cli -ac_name=MCL sendrawtransaction “HEX KODU” ile BATON Transfer kodu alınır.

BATON TRANSFER KODU: 8cba64ff05b3b6c16eb1d2d2fad9fd15da82c2836ce47a5e69f34bfc7cafb533

4. ADIM: PUBKEY 2 marmaratransfer komutuyla 900 MCL’lik krediyi PUBKEY 3’e aktarır.

./komodo-cli -ac_name=MCL marmaratransfer “031e6a12651fca44163e21fc03d41acdd8b2337a442ed99a64f6ae759e143e7374” ‘{“avalcount”:”0″}’ 8cba64ff05b3b6c16eb1d2d2fad9fd15da82c2836ce47a5e69f34bfc7cafb533
{
“result”: “success”,
“hex”: “HEX KODU”,
“funcid”: “T”,
“createtxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“requesttxid”:“8cba64ff05b3b6c16eb1d2d2fad9fd15da82c2836ce47a5e69f34bfc7cafb533”,
“batontxid”:“0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f”,
“receiverpk”:“031e6a12651fca44163e21fc03d41acdd8b2337a442ed99a64f6ae759e143e7374”}

./komodo-cli -ac_name=MCL sendrawtransaction “HEX KODU” ile Baton Transfer Kodu alınır.

BATON TRANSFER KODU: dc8edcdc4655e6e0e285d2ade8c06d0d4da41fdea80615a827610fb9d72ec3e4

KREDİ ARTIK 3. DÜĞÜMDE

Kredi artık 3. düğümdedir. Kredi 3. düğüme transfer edilir edilmez İlk düğüm (keşideci) koymuş olduğu kredinin yarısını yani 450 MCL’yi geriye alır.

En son Baton Transfer kodu ile Kredi Döngüsünü aşağıdaki gibi görüntüleyebilirsiniz.

./komodo-cli -ac_name=MCL marmaracreditloop dc8edcdc4655e6e0e285d2ade8c06d0d4da41fdea80615a827610fb9d72ec3e4
{
“result”: “success”,
“myNormalAddress”: “RCnWFq1eHN9gogfxRTRr3kJae62QRtRDUn”,
“myCCaddress”: “RER8TtHKA8vGZZdDvDbuoBAwxsNKQGVsXi”,
“funcid”: “T”,
“currency”: “MARMARA”,
“batontxid”:“dc8edcdc4655e6e0e285d2ade8c06d0d4da41fdea80615a827610fb9d72ec3e4”,
“createtxid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“amount”: 900.00000000,
“matures”: 1698913,
“batonpk”:“031e6a12651fca44163e21fc03d41acdd8b2337a442ed99a64f6ae759e143e7374”,
“batonaddr”: “RVGnuC44Vx5W7hnjgjJqedcxVuvuE49VVg”,
“batonCCaddr”: “RTEKuDjLiKxpZKLVmPkajBUCbxUcmcNyka”,
“ismine”: 0,
“LockedInLoopCCaddr”: “RD6ij1cbF2iWwwqqMzvfWBgnaK44mRUi8p”,
“LockedInLoopAmount”: 900.00000000,
“n”: 2,
“creditloop”: [{
“txid”:“1b38f49b531c01a3b8c575c5dc5abf8cf25276580f2b863837cdcd2b1293ef73”,
“funcid”: “B”,
“issuerpk”:“0386c24017574654bb6a5a7ccd28c63cd71f98cf205d59dccf328f359313e1b691”,
“issuerNormalAddress”: “RGF7DRwTa9SBgbDgYnGKLPn3agviTF9wHg”,
“issuerCCAddress”: “RSxHXgb7wHWmynmNev6oh3eKqDExoeHp5S”
},{
“txid”:“0c71e5066e50838314951797250905c985a787446c5c8a2a6abb97755c601d2f”,
“funcid”: “I”,
“receiverpk”:“029e239bcefb34eddec284a1ee0c701fb14727aacef03efd8a0b307c7d6b181b0e”,
“receiverNormalAddress”: “RCnWFq1eHN9gogfxRTRr3kJae62QRtRDUn”,

“receiverCCAddress”: “RER8TtHKA8vGZZdDvDbuoBAwxsNKQGVsXi”}]}

NOT: Marmara Kredi Döngülerinde vadeli çeklerdeki karşılıksızlığın nasıl ortadan kaldırıldığıyla ilgili tüm makaleyi “Marmara Kredi Döngüleri: Vadeli Çeklerdeki Karşılıksızlık Sorununa Blokzinciri” Çözümü bağlantısından okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*